Celem projektu jest wsparcie działań 12 młodzieżowych rad z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. 

Młodzi obywatele współpracują z radnymi w swoich miastach i gminach, tworząc alternatywne formy działań realizowanych przez młodzież. Dzięki temu młodzi ludzie mają realny wpływ na to co się dzieje w miejscu ich zamieszkania. 

Działania realizujemy w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania "Krzemienny Krąg" i Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych.  

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. 

Program wdrażany jest przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacja Dzieci i Młodzieży, która zajmuje się projektami dotyczącymi dzieci i młodzieży.