W ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 -2013 w ramach wdrażania  lokalnych strategii rozwoju małe projekty zrealizowaliśmy działanie: "Zachowanie dziedzictwa kulturalno-historycznego po przez zakup wyposażenia dla ochotniczej kawalerii". W ramach zrealizowanego projektu dofinansowaliśmy zakup mundurów, rogatywek, butów do konnej jazdy oraz siodeł i ogłowi żołnierskich.