Szwadron Toporzysko

w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego

Stowarzyszenie Kawaleria - Organizacja Pożytku Publicznego - nr KRS: 0000350813

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 

Małopolski Puchar Strzelecki Kawalerii Ochotniczej: wojewódzkie strzeleckie zmagania kawalerzystów i osób wspierających

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

       

 

W ramach konkursu:

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2023 roku w zakresie upowszechnianie Kultury Fizycznej - pn. "Małopolska na Sportowo"

 

Opis zadania:

Proponowane zadanie polega na organizacji cyklu zawodów strzeleckich dla członków małopolskich oddziałów kawalerii ochotniczej oraz osób wspierających. Zawody mają za zadanie popularyzację strzelectwa jako elementu pro obronnego, integracji środowisk kawalerzystów ochotników oraz osób wspierających, które nie są kawalerzystami ale którym bliskie są idee i wartości patriotyczne oraz pro obronne. Jest to również rywalizacja sportowa, rozgrywana w kilku kategoriach:

 1. Najlepszy strzelec – uczestniczka lub uczestnik, który uzyskał najlepszy wynik punktowy z oddanych punktowanych strzałów.
 2. Najlepszy snajper kawalerzysta – uczestnik będący członkiem oddziału kawalerii ochotniczej, który uzyskał najlepszy wynik punktowy z oddanych punktowanych strzałów.
 3. Wystrzałowa babka – uczestniczka, która uzyskała najlepszy wynik punktowy z oddanych punktowanych strzałów.
 4. Wystrzałowa rodzinka – osoby spokrewnione uczestniczące w zawodach, których średnia dała najlepszy wynik punktowy z oddanych punktowanych strzałów.
 5. Najlepszy strzelec małoletni – uczestniczka lub uczestnik poniżej 18 roku życia, który uzyskał najlepszy wynik punktowy z oddanych punktowanych strzałów.

Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy, którzy dokonają zgłoszeń w wyznaczonym terminie. Ponieważ zawody rozgrywane mają być w systemie cyklu z punktacją pucharową za zajęte miejsca w każdej imprezie, zawodnicy nie są zobligowani wziąć udział w każdej imprezie. Suma punktów rankingowych zdobytych indywidualnie na każdej z imprez daje wynik końcowy w rankingu pucharu w każdej kategorii. Dla zwycięzców każdej serii zawodów przygotowano nagrody. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni osobno. Seria zawodów zostanie zorganizowana na terenie i przy wykorzystaniu infrastruktury należącej do spółki Sport Myślenice ul. Zdrojowa 9 w Myślenicach – strzelnicy sportowej. Obiekt ten jest dostosowany do wjazdu osób poruszających się na wózkach

Finansowanie:

Projekt realizowany jest wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11 345,00 zł

Planowana dotacja w ramach niniejszej oferty 8 000,00 zł 

Regulamin

Regulamin MPSKO

Stowarzyszenie